Norrköpingsföretag i stark tillväxt med sikte på världsmarknaden vill få 1 000 nya delägare med sig på resan.

Wellnox Health AB (publ), som producerar och säljer funktionsdryckerna RÅ, har öppnat en emission för att sprida ägandet. Emissionens storlek är satt till 5-20 miljoner kronor. Lägsta insats är 1 050 kronor vilket ger 5 aktier.

– Vi vill mycket hellre ha 1 000 delägare, som står bakom våra värderingar och använder våra produkter, än ett par stora investerare, säger Thomas Sjölander, VD och en av de två grundarna. Den största kundkretsen finns här i Östergötland, och vi har många ambassadörer. Det vore fantastiskt om Wellnox och RÅ kunde bli en folkaktie i Östergötland.

Pengarna från emissionen kommer att gå till företagets fortsatta exportsatsningar mot bland annat USA och till fortsatt utveckling av den egna produktionsanläggningen i Norrköping som ska möta den ökande efterfrågan.

– Vår målsättning är hög och responsen från våra nya marknader ute i världen är väldigt bra! Vi lanserar produkten i Los Angeles, USA, nu i januari och räknar med en total omsättning på över 200 miljoner kronor år 2022, säger den andra grundaren Mats Tärning som är USA-ansvarig.

När RÅ produceras är de naturliga råvarorna till juicerna i fokus under hela processen, från platsen de växer på till färdig förpackning. Människors medvetenhet om sambandet mellan kost och hälsa ökar och intresset för funktionsdrycker är enormt både i Sverige och globalt.

Här kan du ladda ner pressbilder