Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Wellnox lagrar sina webbutikskunders kontaktuppgifter i ett register. Vi sparar ej personnummer. Uppgifterna används i syfte att upprätthålla en god kundrelation och för att du som kund ska kunna ta del av intressanta erbjudanden. Du kan när som helst tacka nej till att få sådana erbjudanden, och du kan alltid ta del av vilka kontaktuppgifter som finns registrerade hos oss.

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar ut dina personuppgifter till Wellnox. Vår målsättning är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Endast ett fåtal av våra anställda har tillgång till den information som du som kund lämnar till oss. Wellnox har strikta regler för de som har tillgång till databaser med användarinformation. Wellnox behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i EU:s dataskyddsregler - General Data Protection Regulation - som förkortas GDPR.

Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda dig som privatperson mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter hanteras.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter, som e-postadress eller annan information, till tredje part. Dock är vi nödgade att i förkommande fall lämna ut uppgifter om dig, nämligen:

  • för att följa lagstadgad skyldighet
  • för att inkräva en förfallen fordran, anmäla en skuld eller skydda våra rättigheter eller vår egendom; dina personuppgifter kan då komma att lämnas ut till och behandlas av inkassobolag och/eller myndigheter
  • för att förhindra bedrägeri.

Vi arbetar aktivt med att skydda våra nät och tjänster. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och förändringar av de personuppgifter vi har under vår kontroll. Till exempel loggas IP-nummer för att kunna spåra missbruk.

För att skydda dig, betänk följande:
  • Om du skapat ett konto hos oss ska du inte avslöja ditt lösenord för någon. Om ditt lösenord av något skäl avslöjats bör du omedelbart ändra ditt lösenord.
  • Svara inte på oombedda mejl genom att lämna ut ditt lösenord, även om det i mejlet påstås att det kommer från oss. Wellnox kommer aldrig att fråga dig om ditt lösenord på detta sätt.Information om cookies

När du besöker vår webbplats använder vi oss av cookies för att samla in data om ditt besök i syfte för marknadskommunikation och kundkommunikation. Du kan själv kontrollera användningen av cookies genom inställningarna i din webbläsare.

Den information vi samlar in används för att utvärdera besöksstatistik, för att förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen, samt för att bättre kunna anpassa vår marknadsföring till dig. För att göra detta använder vi oss av verktyg tillhandahållna av Google och Facebook. Information vi samlar in inkluderar din IP-adress, geografisk position, intressen samt information om din webbaktivitet. Vi samlar inte in någon personlig information om dig, såsom namn och e-postadress, såvida du inte själv fyller i det i något av våra formulär.

rödbetsblad_person