RÅs forskningsråd

Vårt forskningsråd


Det forskas intensivt om sambanden mellan vår hälsa och vår föda. Om vilka ämnen som finns i naturens produkter och vilka effekter de kan ha på människokroppen. Forskning leder till nya frågeställningar och mer forskning. Vetenskapliga upptäckter diskuteras flitigt av människor som intresserar sig för hur man själv kan påverka sin hälsa positivt genom att vara medveten om vad man äter och dricker. Grupper bildas för att berätta om egna erfarenheter och sprida ny kunskap.

Det är det som är vår idé. Vi vill att fler människor ska få tillgång till naturliga produkter direkt från naturens eget skafferi. Vi kallar våra produkter RÅ. För att säkerställa och vidareutveckla våra produkter har vi ett forskningsråd som vi har ett mycket nära samarbete med för att säkerställa produkternas kvalitet.

Olle HaglundOlle Haglund, medicine doktor, har forskat i sitt hela vuxna liv. Efter grundläggande läkarutbildning vid Uppsala universitet och AT-tjänstgöring i psykiatri, fick han 1981 erbjudande om att börja forska om hjärt- och kärlsjukdom vid Rättmedicinska institutionen vid Uppsala universitet. Han disputerade 1993 med en uppmärksammad doktors­avhandling om fiskoljas effekt på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, den första avhandlingen om omega-3-fettsyror/fiskolja i Sverige. Intresset för alternativmedicin var då väckt hos honom och ledde till fortsatt forskande och författande, inte bara om fettsyror, utan även om antioxidanter, probiotiska bakterier och friskt alternativt sjukt åldrande. De senaste åren har han visat särskilt stort intresse för det mycket intressanta L-arginin/kväveoxid/nitrit/nitrat-systemet.

Olle Haglund är en mycket efterfrågad föreläsare i Sverige och övriga Norden. 2012 publicerade han två nya böcker: "Omega-3-revolutionen – och mycket annat om hälsa och sjukdom" samt "Probiotika – den okända faktorn för fysisk och psykisk hälsa". Snart publicerar Olle en bok om lingonets och rödbetans effekter på hälsan. I sina patientkontakter och föreläsningar runt om i Norden lyfter Olle fram de naturliga mekanismer som påverkar vår hälsa. Olle är en drivande kraft för att fler människor ska kunna upptäcka de naturliga produkter som RÅ representerar.

Karl E. ArforsKarl E. Arfors är professor i mikrocirkulation och inflammation. Som explorativ forskningschef vid Pharmacia i Uppsala byggde han upp ett framgångsrikt laboratorium för mikrocirkulationstudier. Laboratoriet flyttade 1984 från Uppsala till La Jolla i Kalifornien, USA.

Mikrocirkulation kan enkelt sägas vara länken mellan vätskan och ämnena i blodet och cellerna i omgivande vävnad. När exempelvis så kallade fria radikaler bryter ner barriären mellan blodström och vävnad startar en inflammationsprocess som ökar mikrocirkulationen.

Karl började förstå alltmer hur stor roll inflammation och fria radikaler har för vår hälsa. Han är den forskare i Sverige som för 35 år sedan först började arbeta med fria radikaler i medicinsk forskning.

Fria radikaler är molekyler som bildas naturligt i kroppen och lätt reagerar i en oxidationsprocess med andra ämnen och med celler i kroppen. Under vissa omständigheter, till exempel kroniskt förhöjda nivåer, oxidativ stress, kan detta få negativa hälsoeffekter genom att celler skadas. Detta kan leda till inflammatoriska sjukdomar eller snabbare åldrandeprocesser. Fria radikaler motverkas när antioxidanter, som samarbetar med immunförsvaret, "fångar" de fria radikalerna. Antioxidanterna förhindrar alltså oxidationsprocessen. Kroppens egna försvar mot oxidativ stress minskar med åldern. Antioxidanter finns exempelvis i grönsaker och frukt.

Karl mätte sina kärls elasticitet, vilket kallas för arteriografi, och hans kärlålder motsvarade hans riktiga ålder som då var 68 år. Efter att ha förändrat sitt födointag visade ny arteriografi att han har föryngrat sina kärl som nu är mjuka och elastiska som hos en 26-åring.