Kallelse bolagsstämma Wellnox Health AB (publ) 2021-08-18

Aktieägarna i Wellnox Health AB (publ), org.nr. 556961-4489, kallas härmed till bolagsstämma den 18 augusti 2021 kl. 13:00. Stämman hålls genom poströstning.

Styrelsen i Wellnox Health AB har beslutat att röstning vid ordinarie bolagsstämma skall ske genom poströstning alternativt med e-post via ett svarsformulär som skall undertecknas av behörig aktieägare och vara Wellnox Health AB (publ) tillhanda senast 2021-08-11.

För att poströsten skall vara giltig måste aktieägaren vara registrerad i Wellnox Health AB:s (publ) aktiebok (www.eaktiebok.se) 2021-08-11.

Samtliga handlingar kan laddas ner nedan.

Norrköping i juli 2021
Wellnox Health AB (publ)
Styrelsen

 
2104 Årsredovisning Wellnox Health AB
Dagordning Bolagsstämma WellNOx Health AB 2021
Formular för poströstning Wellnox Health AB 2021
Styrelsen har ordet 2021
Förslag till beslut om nyemission