Kallelse till bolagsstämma
Wellnox Health AB (publ) 2023-08-10

Aktieägarna i Wellnox Health AB (publ), org.nr. 556961-4489, kallas härmed till bolagsstämma den 10 augusti 2023.

Datum: 10 augusti 2023
Tid: 09.00- ca. 10.00
Plats: Elite Grand Hotell, Norrköping. Tyska Torget 2.

För deltagande på stämman skall anmälan göras av registrerad aktieägare senast den 3 augusti 2023 via anmälningsfunktionen, se länk nedan.

Samtliga handlingar kan laddas ner via www.wellnox.se/stamma2023

Norrköping juli 2023
Wellnox Health AB (publ)
Styrelsen

HANDLINGAR